Herstel: de kleine waterkringloop!

Vanaf de oprichting van de stichting in 2019 vraagt de Limburgse voedselbosbrigade al aandacht voor voldoende zoetwater via diverse zienswijze die zijn verzonden.

Immers zonder voldoende zoetwater voor de aanplant van het voedselbos gaat geen voedselbos groeien. We willen geen voedselbos dat afhankelijk is van dieper grondwater dan de bovenste meters. Daarvoor hebben we dan wel voldoende gelijkmatig verdeelde neerslag nodig, vooral op de hoge zandgronden. Wat blijkt bomen en groen spelen een belangrijke rol bij de verdeling van de neerslag. Dit doen ze door het beïnvloeden van de lokale temperatuur en luchtvochtigheid.

Met de aanplant van meer bomen en struiken ondersteunen we de kleine lokale waterkringloop, echter alleen met aanplant zijn we er niet, ze hebben ook regelmatig voldoende water nodig om te groeien. Dat is de reden waarom de waarde van reeds bestaande bomen en struiken zwaar onderschat wordt. Ze spelen nu een rol in de verdeling van de neerslag.

In 2022 is de coalitie Kleine waterkringloop ontstaan in Limburg. Lees er meer over op de website van de natuur en milieufederatie Limburg.

Een gedachte over “Herstel: de kleine waterkringloop!”

  1. ⚠️ Droogte?! ,Wateroverlast? Veel beleidsmakers hebben vooral aandacht voor wateroverlast. Daarom vraag ik als voorzitter van de Limburgse voedselbosbrigade extra aandacht voor de gevolgen van droogte en tekort aan zoetwater. Dit zijn belangrijke thema’s in de visie van de stichting waar ik voorzitter van ben.
    ☘️ Op 15 maart zijn de waterschapsverkiezingen. Ik sta op nummer 12 bij Water Natuurlijk Wij willen de natuur meer ruimte geven. In het vroege voorjaar, wanneer verstening en kale grond snel opwarmt kunnen we de kleine waterkringloop herstellen ✅met behulp van verkoelende groene (liefst eetbare) meerderjarige gewassen. Door middel van verdamping gaat het te veel aan opwarming van de bodem via de atmosfeer terug de ruimte in. Aan lagere concentraties broeikasgassen wordt al hard gewerkt, ik zet me in aanvulling daarop in voor afkoeling via herstel van de kleine waterkringloop; met name via (voedselbos)bosaanleg.
    Ik heb op veel plekken binnen Provincie Limburg onze stem laten horen en heb inmiddels ook meerdere modules wateropleidingen.nl gedaan. Door mee te doen met de waterschapsverkiezingen bij het Waterschap grijp ik weer een kans aan om het onderwerp Herstel van de Kleine waterkringloop ✅onder de aandacht te brengen.
    ❓ Ook jouw stem laten horen voor de natuur? Stem dan 15 maart Water Natuurlijk, nummer 12!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *