Water

In 2019 zond de stichting een zienswijze in over de Kleine waterkringloop, bij de Nationale omgevingsvisie NOVI en het waterbeheerplan 2022-2027 van Waterschap Limburg.

Op dit moment (sept 2023) is er een literatuurstudie gestart naar de mechanisme achter de kleine waterkringloop.

Landverdamping, hitte eiland effect, heeft de inrichting van land invloed op waar en hoeveel neerslag er valt.

Bij de aanleg van voedselbossen is het thema water in al haar facetten, zeer belangrijk. Vandaar dat dit onderwerp speciaal behandelt wordt.

Een drinkplek voor de dieren in het voedselbos, is van essentieel belang. Immers als er dieren in het voedselbos verblijven dan zouden ze ook voor bemesting van de bodem op een natuurlijke wijze.

Ook voor de planten met nog geen voltallig worstelstelsel is het van belang dat er voldoende water is. Binnen de permacultuur, worden verschillende technieken voor het opvangen van water verspreid, bij de ontwerp van een voedselbos is het van belang hier creatief mee om te gaan. Geen kant en klaar Ikea oplossing, maar creatief werken met de elementen die reeds aanwezig zijn. Zon, regen, daken, heuvels, beken, grondwater enzovoort.

Veel inspirerende voorbeelden staan er op het internet.

Waterklaar is een initiatief van diverse gemeentes in Noord en Midden Limburg om burger te informeren over het belang van regenwater opvang.

Peter Andrews in Australie is een voorbeeld. De docu Right as Rain vertelt het bijzondere verhaal van deze man.